Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą 23.10.2022r.

1. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia:

  • piątek, święto świętych Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów
  • niedziela, uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła 

2. Spotkania Kręgu biblijnego, we wtorek, po wieczornej Mszy świętej

3. W następną niedzielę, ostatnia, przed przerwą zimową, Msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej. 

4. Pamiętajmy, że za tydzień w nocy, z soboty na niedzielę cofamy zegary o godzinę przechodząc tym samym na czas zimowy.

5. Powoli zmierza do końca miesiąc październik, zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które w naszym kościele, od poniedziałku do piątku, o 17:00, po nabożeństwie Msza święta. W sobotę i niedziele kolejność odwrotna, najpierw Msza o 17:00 a po jej zakończeniu nabożeństwo różańcowe. 

6. W dalszym ciągu przyjmujemy na wypominki; roczne, półroczne, oktawalne i jednorazowe. Prosimy by kartki z wypominkami podawać bezpośrednio księdzu. Prosimy nie wrzucać wypominków na tacę.

7. Bóg chce się zatrzymać w domu naszego serca, pozwólmy by Pan Jezus nam towarzyszył i nas wspierał.