Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna:

 • wtorek: 17:00 - 17:45 (16:00 - 16:45 - czas zimowy) - Ks. Robert;
 • środa: 7:45 - 8:45 - Ks. Proboszcz;
 • czwartek: 17:00 - 17:45 (16:00 - 16:45 - czas zimowy) - Ks. Proboszcz;
 • piątek: 7:45 - 8:45 Ks. Proboszcz;
 • sobota: 7:45 - 8:45 - Ks. Robert.

Bardzo prosimy, by sprawy "kancelaryjne" załatwiać w miarę możliwości w godzinach pracy kancelarii, a nie np. przed czy po Mszy św. Dziękujemy.

W sprawach pilnych (np. wezwanie do chorego lub ustalenie terminu pogrzebu) prosimy dzwonić do księdza dyżurującego:

tel: 699-189-130

Informacje dotyczące chrztu, ślubu, pogrzebu:

Sakrament Chrztu Świętego

Chrztu świętego udziela się w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia na Mszy św. o godz. 12:00.

Pragnienie udzielenia chrztu dziecku należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej oraz przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Wyciąg z Aktu Urodzenia USC
 2. Metryka ślubu kościelnego rodziców (jeżeli był zawarty w innej parafii)

Sakrament małżeństwa

Przynajmniej na trzy miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa zgłaszają się w Kancelarii Parafialnej.

W Kancelarii Parafialnej przedkładają następujące dokumenty:

 1. Metrykę sakramentu chrztu świętego i bierzmowania (jeśli chrzest i bierzmowanie były poza tutejszą parafią),
 2. Ostatnie świadectwo katechizacji w szkole średniej,
 3. Dowody osobiste narzeczonych,
 4. Zaświadczenia z nauk przedmałżeńskich i poradnictwa rodzinnego (po zgłoszeniu na zapowiedzi).

Spotkania przedmałżeńskie z duszpasterzem

Spisanie protokołu przedślubnego i kolejne spotkanie ustalamy osobiście z kapłanem.

Kurs przedmałżeński

Pilica – Biskupice ul. Biskupice 47, tel. 032/673 50 08

Kurs odbywa się dwa razy w roku w maju i we wrześniu. Są to trzy spotkania (2, 3, 4 sobota miesiąca). Początek  - Msza św. o godz. 18.00 i po niej przejście do Auli w Domu Pielgrzyma na spotkanie.

Poradnictwo rodzinne

Pilica – Biskupice ul. Biskupice 47, tel. 032/673 50 08

Informacje pod wskazanym adresem – spotkania ustalane z miesięcznym wyprzedzeniem.

Pogrzeb

Dzień i godzinę pogrzebu ustalamy najpierw w Kancelarii Parafialnej. Należy wtedy przynieść:

 1. Akt zgonu,
 2. Zaświadczenie przyjęcia sakramentu pokuty, wiatyku i namaszczenia chorych.

Pogrzeb chrześcijański jest modlitwą za zmarłą osobę. Postarajmy się przystąpić wcześniej do sakramentu pojednania, tak by w czasie Mszy św. pogrzebowej nasze uczestnictwo było pełne.