Zapowiedzi przedślubne

Sakramentalny Związek Małżeński 

zamierzają zawrzeć:


29 maja  –  5 czerwca 2022

1. Wojciech Kuśmierski – zamieszkały w parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Sławkowie

oraz

Angelika Kwiecińska – zamieszkała w parafii Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej w Rodakach

 

***